Lĩnh vực hoạt động

Phát triển Khu công nghiệp

Phát triển khu công nghiệp là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái phát triển bền vững của Tập đoàn Stavian.

Tập đoàn định hướng xây dựng các khu công nghiệp tại các địa phương tiềm năng, đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về các dự án của chúng tôi: 

Thông qua các dự án này, Tập đoàn kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, nâng cao đời sống cho cộng đồng, cũng như tạo nền tảng phát triển lâu dài trong tương lai của Tập đoàn.

Xem thêm các lĩnh vực khác

Công nghiệp Tái chế
& Kinh tế tuần hoàn

Kim loại công nghiệp