Lĩnh vực hoạt động

Phát triển Khu công nghiệp

Phát triển khu công nghiệp là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái phát triển bền vững của Tập đoàn Stavian.

Tập đoàn định hướng xây dựng các khu công nghiệp tại các địa phương tiềm năng, đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về các dự án của chúng tôi: 

Tổng đầu tư 27 triệu USD
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh

- Phát triển Khu công nghiệp

- Nhà xưởng, Kho bãi cho thuê

- Trung tâm dữ liệu

Quy mô nhân sự 30
Quy mô

- 140 héc ta tại tỉnh Hưng Yên

- 300 héc ta tại tỉnh Hải Dương

- 300 héc ta tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Hệ thống kho bãi trên toàn quốc

Tổng diện tích 2.000 m2
Tổng vốn đầu tư 50 triệu USD
Chức năng 22 tầng và 3 hầm
Địa điểm Đường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Tiến độ

Xây dựng: 2024-2025

Vận hành thương mại: 2027

Tích hợp

- Năng lượng tái tạo

- BESS

- Hệ thống quản lý thông minh

- Giải pháp linh hoạt

- Hệ thống tái chế rác

Tác động môi trường

- Giảm thiểu 40% năng lượng

- Giảm thải 1.043 tấn carbon hàng năm

Tổng đầu tư 27 triệu USD
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh

- Phát triển Khu công nghiệp

- Nhà xưởng, Kho bãi cho thuê

- Trung tâm dữ liệu

Quy mô nhân sự 30
Quy mô

- 140 héc ta tại tỉnh Hưng Yên

- 300 héc ta tại tỉnh Hải Dương

- 300 héc ta tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Hệ thống kho bãi trên toàn quốc

Tổng diện tích 2.000 m2
Tổng vốn đầu tư 50 triệu USD
Chức năng 22 tầng và 3 hầm
Địa điểm Đường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Tiến độ

Xây dựng: 2024-2025

Vận hành thương mại: 2027

Tích hợp

- Năng lượng tái tạo

- BESS

- Hệ thống quản lý thông minh

- Giải pháp linh hoạt

- Hệ thống tái chế rác

Tác động môi trường

- Giảm thiểu 40% năng lượng

- Giảm thải 1.043 tấn carbon hàng năm

Xem thêm các lĩnh vực khác

Công nghiệp Tái chế
& Kinh tế tuần hoàn

Công nghiệp Giấy

Công nghiệp Giấy