Phát triển bền vững

Cam kết của chúng tôi

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng trong tầm nhìn của Tập đoàn Stavian, đóng vai trò then chốt mọi quyết định kinh doanh và đầu tư của của chúng tôi.


Là một Tập đoàn đa ngành hoạt động trên quy mô toàn cầu, với cốt lõi là ngành công nghiệp hóa dầu, vật liệu và sản xuất, chúng tôi ý thức được tác động trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến người dân và các cộng đồng. 


Chính vì vậy, chúng tôi thấu hiểu và liên tục nâng cao trách nhiệm xã hội của Tập đoàn, thông qua kiến tạo giá trị bền vững, hỗ trợ phát triển con người, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và trên toàn thế giới.

Cách tiếp cận

Phát triển bền vững là xu thế không thể đảo ngược.
 • Danh mục sản phẩm nổi bật

  Danh mục sản phẩm nổi bật

  Các loại Bao bì sinh học tự hủy và Khay, hộp, đĩa đựng thực phẩm 100% sợi thực vật từ bột giấy, bột bã mía, thúc đẩy lối sống xanh và giảm thiểu rác thải trong mỗi gia đình Việt Nam.

  Xem thêm
 • Nhà máy tái chế nhựa

  Nhà máy tái chế nhựa

  Chúng tôi xây dựng, vận hành các Nhà máy tái chế nhựa. Các sản phẩm bao bì sinh học tự hủy từ hạt nhựa khi không đạt quy chuẩn sẽ được tái chế 100%, không để tồn rác thải nguyên liệu nhựa ra môi trường. Chúng tôi cũng tổ chức thu gom nguồn hàng để tái chế từ các đối tác khác trong ngành. Quy mô tái chế nhựa của mỗi nhà máy ước đạt khoảng 150 tấn/ tháng.

  Xem thêm
Tại Stavian, chúng tôi tin rằng, hành trình phát triển bền vững bắt đầu từ con người. Vì thế, chúng tôi đã tạo dựng môi trường làm việc hướng đến những giá trị dài hạn và bền vững cho từng cá nhân và cả tổ chức.
 • Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Chúng tôi chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực vừa phù hợp với giá trị chung của Tập đoàn, vừa giỏi chuyên môn và nhiệt huyết. Là một Tập đoàn hoạt động trên quy mô quốc tế, chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân sự đa dạng (diversity): đa quốc tịch, đa nền tảng văn hóa nhưng tập trung (inclusion): luôn cống hiến vì mục tiêu chung của Tập đoàn.

  Xem thêm
 • Phát triển & giữ gìn nhân tài

  Phát triển & giữ gìn nhân tài

  Tại Stavian, chúng tôi tạo mọi điều kiện để nhân viên được học hỏi và thể hiện năng lực. Bên cạnh các chương trình đào tạo nội bộ, Tập đoàn áp dụng chính sách đặc biệt khi chi trả lên tới 80% học phí các khóa đào tạo bên ngoài phù hợp, kể cả các khóa MBA. Mỗi năm, chúng tôi thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của các nhân sự từ một đến hai lần, kịp thời lắng nghe, động viên, thúc đẩy sự phát triển cho mỗi cá nhân, đồng thời lấy kết quả đánh giá làm tiêu chí để quyết định lương thưởng theo hướng công bằng, phù hợp với năng lực và sự đóng góp cho Tập đoàn.

  Xem thêm
 • Phúc lợi

  Phúc lợi

  Bên cạnh các gói lương thưởng cạnh tranh cũng như các cơ hội phát triển sự nghiệp, chúng tôi phát triển các gói chính sách phúc lợi đáp ứng đầy đủ các yếu tố khác nhau cho nhân viên theo nhu cầu ngắn và dài hạn đồng thời quan tâm, chăm sóc đến cả gia đình, người thân của nhân viên, tạo động lực để nhân viên yên tâm công tác lâu dài.

  Xem thêm
Chúng tôi áp dụng các công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường để vận hành quy trình sản xuất. Bảo vệ môi trường và giảm tiêu thụ năng lượng là những lĩnh vực chính trong mục tiêu đổi mới của chúng tôi.
 • Các dự án nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất hóa chất, hóa phẩm

  Các dự án nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất hóa chất, hóa phẩm

  Chúng tôi hợp tác với những Nhà công nghệ hàng đầu thế giới, tối ưu quá trình vận hành các nhà máy về mặt hiệu năng, cũng như tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, giảm thiểu phát thải nhà kính. 

  Xem thêm
 • Quản lý chất lượng

  Quản lý chất lượng

  Chúng tôi áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo, liên tục ứng dụng những cải tiến vận hành.

  Xem thêm
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để khởi xướng, thực thi các sáng kiến phát triển bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tối ưu hóa năng lượng và giảm thiểu rác thải.
 • Mỗi CBNV của Stavian - đặc biệt là các bộ phận vận hành, sản xuất -  đều được trao đổi thường xuyên, liên tục để thấu hiểu đầy đủ các mục tiêu bền vững, đồng thời được khuyến khích để đề xuất các sáng kiến ​​- dù lớn hay nhỏ - nhằm cải thiện quy trình, nâng cao hiệu suất và bảo vệ mội trường.

  Xem thêm

Cách tiếp cận

Phát triển bền vững là xu thế không thể đảo ngược.
 • Danh mục sản phẩm nổi bật

  Danh mục sản phẩm nổi bật

  Các loại Bao bì sinh học tự hủy và Khay, hộp, đĩa đựng thực phẩm 100% sợi thực vật từ bột giấy, bột bã mía, thúc đẩy lối sống xanh và giảm thiểu rác thải trong mỗi gia đình Việt Nam.

  Xem thêm
 • Nhà máy tái chế nhựa

  Nhà máy tái chế nhựa

  Chúng tôi xây dựng, vận hành các Nhà máy tái chế nhựa. Các sản phẩm bao bì sinh học tự hủy từ hạt nhựa khi không đạt quy chuẩn sẽ được tái chế 100%, không để tồn rác thải nguyên liệu nhựa ra môi trường. Chúng tôi cũng tổ chức thu gom nguồn hàng để tái chế từ các đối tác khác trong ngành. Quy mô tái chế nhựa của mỗi nhà máy ước đạt khoảng 150 tấn/ tháng.

  Xem thêm
Tại Stavian, chúng tôi tin rằng, hành trình phát triển bền vững bắt đầu từ con người. Vì thế, chúng tôi đã tạo dựng môi trường làm việc hướng đến những giá trị dài hạn và bền vững cho từng cá nhân và cả tổ chức.
 • Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Chúng tôi chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực vừa phù hợp với giá trị chung của Tập đoàn, vừa giỏi chuyên môn và nhiệt huyết. Là một Tập đoàn hoạt động trên quy mô quốc tế, chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân sự đa dạng (diversity): đa quốc tịch, đa nền tảng văn hóa nhưng tập trung (inclusion): luôn cống hiến vì mục tiêu chung của Tập đoàn.

  Xem thêm
 • Phát triển & giữ gìn nhân tài

  Phát triển & giữ gìn nhân tài

  Tại Stavian, chúng tôi tạo mọi điều kiện để nhân viên được học hỏi và thể hiện năng lực. Bên cạnh các chương trình đào tạo nội bộ, Tập đoàn áp dụng chính sách đặc biệt khi chi trả lên tới 80% học phí các khóa đào tạo bên ngoài phù hợp, kể cả các khóa MBA. Mỗi năm, chúng tôi thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của các nhân sự từ một đến hai lần, kịp thời lắng nghe, động viên, thúc đẩy sự phát triển cho mỗi cá nhân, đồng thời lấy kết quả đánh giá làm tiêu chí để quyết định lương thưởng theo hướng công bằng, phù hợp với năng lực và sự đóng góp cho Tập đoàn.

  Xem thêm
 • Phúc lợi

  Phúc lợi

  Bên cạnh các gói lương thưởng cạnh tranh cũng như các cơ hội phát triển sự nghiệp, chúng tôi phát triển các gói chính sách phúc lợi đáp ứng đầy đủ các yếu tố khác nhau cho nhân viên theo nhu cầu ngắn và dài hạn đồng thời quan tâm, chăm sóc đến cả gia đình, người thân của nhân viên, tạo động lực để nhân viên yên tâm công tác lâu dài.

  Xem thêm
Chúng tôi áp dụng các công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường để vận hành quy trình sản xuất. Bảo vệ môi trường và giảm tiêu thụ năng lượng là những lĩnh vực chính trong mục tiêu đổi mới của chúng tôi.
 • Các dự án nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất hóa chất, hóa phẩm

  Các dự án nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất hóa chất, hóa phẩm

  Chúng tôi hợp tác với những Nhà công nghệ hàng đầu thế giới, tối ưu quá trình vận hành các nhà máy về mặt hiệu năng, cũng như tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, giảm thiểu phát thải nhà kính. 

  Xem thêm
 • Quản lý chất lượng

  Quản lý chất lượng

  Chúng tôi áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo, liên tục ứng dụng những cải tiến vận hành.

  Xem thêm
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để khởi xướng, thực thi các sáng kiến phát triển bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tối ưu hóa năng lượng và giảm thiểu rác thải.
 • Mỗi CBNV của Stavian - đặc biệt là các bộ phận vận hành, sản xuất -  đều được trao đổi thường xuyên, liên tục để thấu hiểu đầy đủ các mục tiêu bền vững, đồng thời được khuyến khích để đề xuất các sáng kiến ​​- dù lớn hay nhỏ - nhằm cải thiện quy trình, nâng cao hiệu suất và bảo vệ mội trường.

  Xem thêm

Các hoạt động trách nhiệm xã hội CSR

Chúng tôi thấu hiểu, liên tục nâng cao chất lượng của các sáng kiến trách nhiệm
xã hội và cam kết sẽ tiếp tục sứ mệnh đáp đền tiếp nối.
Chương trình

Phát động Chiến dịch "Stavian - Trồng rừng, Vững sống"

Chương trình

Phát động Chiến dịch "Stavian - Trồng rừng, Vững sống"

Xem chi tiết
Video

Tập đoàn Stavian đồng hành cùng Cặp lá yêu thương

Video

Tập đoàn Stavian đồng hành cùng Cặp lá yêu thương

Xem chi tiết
Cập nhật hoạt động

Lễ Ký kết Hợp đồng thành lập Liên doanh Stavian VT Power

Cập nhật hoạt động

Lễ Ký kết Hợp đồng thành lập Liên doanh Stavian VT Power

Xem chi tiết
Cập nhật hoạt động

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thăm & tặng quà Tết người lao động Stavian Chemical

Cập nhật hoạt động

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thăm & tặng quà Tết người lao động Stavian Chemical

Xem chi tiết
Thông cáo báo chí

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan gian triển lãm của Tập đoàn Stavian tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Vibrant Gujarat

Thông cáo báo chí

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan gian triển lãm của Tập đoàn Stavian tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Vibrant Gujarat

Xem chi tiết
Thông cáo báo chí

Stavian Industrial Metal ký kết Thoả thuận Hợp tác với Fecon

Thông cáo báo chí

Stavian Industrial Metal ký kết Thoả thuận Hợp tác với Fecon

Xem chi tiết