Chính sách tuân thủ

Tuyên bố chính sách:

STAVIAN được thành lập từ năm 2009, đặt trụ sở chính tại Việt Nam với tầm nhìn trở thành tập đoàn công nghiệp đa quốc gia. STAVIAN, bao gồm tất cả các đơn vị thành viên và liên kết  (được gọi chung là Tập đoàn Stavian) vận hành trên toàn cầu, với hơn 30 văn phòng trên thế giới, trải dài qua các vùng lãnh thổ tại Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi, mang đến cho các khách hàng giải pháp toàn diện từ sản xuất, kinh doanh, thương mại, phân phối và vận chuyển các loại hạt nhựa, các sản phẩm nhựa và nhựa bán thành phẩm.

Tập đoàn Stavian kiên định phát triển bền vững, tạo ra hàng vạn công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập cao cho cán bộ nhân viên, mang lại lợi ích cho các cổ đông và các nhà đầu tư, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng tại các quốc gia, khu vực mà Tập đoàn hoạt động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường và có trách nhiệm cao với cộng đồng.

Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn công nghiệp đa quốc gia phát triển và lớn mạnh, chúng tôi luôn tôn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời quy định các nguyên tắc vận hành nội bộ phù hợp áp dụng với tất cả các cán bộ nhân viên, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Tập đoàn trong hành trình phát triển. Tập đoàn Stavian cam kết:

- Tuân thủ chính sách ứng xử kinh doanh theo quy tắc đạo đức, chuẩn mực và thông lệ kinh doanh quốc tế.

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Luật pháp Việt Nam, các công ước quốc tế và luật pháp của nước sở tại nơi Tập đoàn Stavian hoạt động.

- Không tài trợ hoặc hợp tác dưới mọi hình thức với các tổ chức khủng bố và các quốc gia, vùng lãnh thổ đang bị cấm vận quốc tế, hoặc các hình thức vi phạm pháp luật khác. Tuân thủ    nhân quyền, không sử dụng lao động trẻ em dưới mọi hình thức trong các hoạt động vận hành, kinh doanh.

Kiểm soát thương mại

STAVIAN hoạt động trên quy mô toàn cầu với nhiều đối tác trên thế giới. Chúng tôi có mặt tại nhiều thị trường và khu vực trên khắp Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi.

Với tầm nhìn trở thành một tập đoàn công nghiệp đa quốc gia, song song với việc tuân thủ luật pháp của tất cả quốc gia mà chúng tôi hoạt động, Stavian luôn tôn trọng và tuân thủ các quy định, chuẩn mực quốc tế cũng như chủ động thiết lập các quy tắc nội bộ phù hợp cho đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của tập đoàn trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định thương mại quốc tế do Chính sách Quản lý Xuất khẩu Hoa Kỳ (“UEA”) ban hành, các biện pháp trừng phạt kinh tế và cấm vận thương mại (“Cấm vận và trừng phạt”) do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC), Liên minh Châu Âu (EU) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành, không duy trì quan hệ đối tác, giao dịch, hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các cá nhân, tổ chức, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia bị cấm vận.

Tất cả nhân viên Stavian đều được đào tạo để tuân thủ các cam kết và luật pháp quốc tế.

Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm các quy định của Chính sách Quản lý Xuất khẩu Hoa Kỳ và Lệnh cấm vận và lệnh trừng phạt, chúng tôi có toàn quyền thực hiện tất cả các biện pháp ngăn chặn cần thiết như báo cáo vi phạm, từ chối giao dịch, ngừng cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc chấm dứt hợp tác.

Quyền con người, tiêu chuẩn lao động và xã hội

Chúng tôi coi trọng con người và tôn trọng nhân quyền.

Là một tập đoàn hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, chúng tôi tham gia tích cực vào  việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người cũng như sự an lạc của mọi người.

Điều đó có nghĩa chúng tôi đảm bảo STAVIAN không tham gia vào việc bóc lột trẻ em và đặt mục tiêu hành động để chấm dứt tình trạng này bằng tối đa khả năng của chúng tôi.

Đây cũng là những điều kiện bắt buộc của chúng tôi khi xây dựng các mối quan hệ đối tác hoặc các mối quan hệ kinh doanh khác. Chúng tôi sẽ từ chối hợp tác với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào sử dụng lao động trẻ em ở mọi lứa tuổi cho  những công việc nguy hiểm, có tính chất bóc lột, hoặc những tổ chức/cá nhận không thủ pháp luật và quy định về giờ làm việc hoặc tiền lương. Chúng tôi mong muốn đối tác của mình sẽ truyền đạt và thực thi chính sách không sử dụng lao động trẻ em đến các nhà thầu của họ.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đã được quốc tế thống nhất, ví dụ như Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc; Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền; Nguyên tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dành cho Doanh nghiệp Đa quốc gia và Tuyên bố Ba bên về Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách Xã hội (Tuyên bố MNE) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Chống tham nhũng

Chính trực là một trong những giá trị cốt lõi hình thành nên văn hóa doanh nghiệp của Stavian.
Chúng tôi cam kết chống lại bất kỳ hình thức tham nhũng hoặc hối lộ nào. Chính vì thế, chúng tôi mong đợi điều tương tự từ các đối tác kinh doanh.

Chính sách của chúng tôi trong tất cả các giao dịch thương mại với các cơ quan/tổ chức chính phủ là dựa trên các thông lệ hợp pháp, đạo đức và công bằng. Một yếu tố quan trọng của chính sách này là đảm bảo rằng tất cả các món quà tặng doanh nghiệp được trao đổi không nhằm mục đích có được lợi thế kinh doanh hoặc thậm chí tạo nên những ấn tượng tương tự.

Hành động đưa, nhận hoặc hỗ trợ trao đổi hối lộ vi phạm các giá trị và quy tắc đạo đức của chúng tôi. Do đó, tất cả nhân viên của chúng tôi đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chống hối lộ này.

Là một công ty toàn cầu, STAVIAN áp dụng các quy trình này để đáp ứng các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn thế giới về quà tặng doanh nghiệp và để đảm bảo rằng quà tặng doanh nghiệp được vẫn có thể được trao đổi trong các tình huống phù hợp, tuân thủ đạo đức và luật pháp. Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của chính sách này có thể dẫn đến các quyết định kỷ luật, thậm chí là sa thải.

Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật pháp hiện hành ở bất cứ quốc gia nào chúng tôi hoạt động. Nhân viên của STAVIAN phải báo cáo ngay bất kỳ vi phạm tiềm năng nào liên quan đến việc tuân thủ các Quy trình này cho Người quản lý trực tiếp, Ban Quản lý Nhân sự, Ban Pháp Chế và Tuân thủ, hoặc Bộ phận Hỗ trợ Tuân thủ của Tập đoàn. Tương tự với tất cả các vấn đề về tuân thủ khác, STAVIAN nghiêm cấm hành vi trả đũa dưới bất kỳ hình thức nào với các đối tượng đã báo cáo và/hoặc tham gia vào các cuộc điều tra liên quan đến tuân thủ.

Chống rửa tiền

Chúng tôi cam kết thực hiện kinh doanh một cách có đạo đức và tuân thủ luật pháp hiện hành cũng như các hướng dẫn pháp lý tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động để ngăn chặn tội phạm tài chính, chống lại các hoạt động rửa tiền và ngăn chặn việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố hoặc tội phạm.

Chúng tôi tiến hành các hoạt động thẩm định cần thiết trước khi thiết lập các mối quan hệ kinh doanh và xây dựng quy trình giám sát giao dịch liên tục. Nếu phát sinh lo ngại, chúng tôi có thể tiến hành thủ tục chấm dứt các mối quan hệ kinh doanh liên quan và sẽ báo cáo những lo ngại đó cho các cơ quan có thẩm quyền nếu cần thiết.

Các chính sách nội bộ, quy trình và chương trình đào tạo nhân viên của STAVIAN được thiết kế để đảm bảo sự tuần thủ của STAVIAN đối với tất cả các điều luật liên quan.

Xung đột lợi ích

Chúng tôi nhận thức rõ rằng các mối quan hệ và lợi ích cá nhân không nên ảnh hưởng đến các hoạt động và quyết định kinh doanh của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi luôn cẩn thận để phòng tránh những tình huống và khả năng tiềm tàng có thể nảy sinh xung đột giữa công việc chung và vấn đề cá nhân.

Chúng tôi đã ban hành các chính sách và quy trình được xây dựng để ngăn ngừa xung đột lợi ích đối với các hoạt động của nhân viên trong một số lĩnh vực bao gồm các hoạt động kinh doanh bên ngoài, giao dịch cá nhân, giao dịch nội gián, quản lý thông tin nội bộ quan trọng và các rào cản thông tin có thể phát sinh.

Khi xác định được các xung đột mới xuất hiện, Ban Pháp chế và Tuân thủ và Trưởng bộ phận có liên quan cần được báo cáo ngay. Các xung đột cần phải được hóa giải hoặc được xử lý kịp thời bằng các biện pháp thích hợp để ngăn chặn nguy cơ gây phương hại đến lợi ích của khách hàng.