Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư khởi nghiệp CMCN 4.0

Với gần 15 năm kể từ ngày thành lập, Stavian đã đạt được một số thành tựu ấn tượng. Chúng tôi luôn giữ khát vọng và đặt niềm tin vào thế hệ start up Việt Nam mang tầm nhìn quốc tế với tinh thần mạnh mẽ.

Chúng tôi đồng thời cũng mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và động lực, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì một nền kinh tế kết nối, vững bền, hiệu quả, vì con người và môi trường tự nhiên.

@

Tiêu chí lựa chọn của Stavian là đầu tư vào các start-up Việt Nam, nghiên cứu và sáng tạo nên những lại giải pháp có lợi cho cộng đồng, mang hàm lượng công nghệ cao như fintech, edtech, vận tải, e-commerce, công nghệ y tế, phát triển vật liệu mới. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến các lĩnh vực sẽ chiếm lĩnh tương lai gần như AI, Big Data, Blockchain, Metaverse v.v

 


Triết lý đầu tư của chúng tôi là tìm kiếm và ươm mầm những start-up kiến tạo nên giá trị bền vững, có khả năng scale up trên cơ sở nền tảng quản lý tài chính vững vàng.


Bên cạnh nguồn vốn, Stavian còn hỗ trợ các start-up thông qua việc chia sẻ những nguồn lực sẵn có của Tập đoàn (như kinh nghiệm quản lý, công nghệ, mạng lưới phân phối, mạng lưới đối tác toàn cầu v.v)

Danh mục đầu tư của Tập đoàn Stavian bao gồm khoản góp vốn vào Quỹ ThinkZone – quỹ đầu tư khởi nghiệp nội địa có quy mô lớn nhất Việt Nam - với số vốn cam kết đầu tư 60 triệu USD, cùng một số quỹ đầu tư và các khoản đầu tư trực tiếp khác.

Xem thêm các lĩnh vực khác

Kim loại công nghiệp

Sản xuất Bao bì

Công nghiệp Vật liệu
công nghệ cao