Lĩnh vực hoạt động

Logistics

Chúng tôi xây dựng hệ thống kho bãi tại Việt Nam và nước ngoài, phát triển nên những giải pháp logistics toàn diện trong chuỗi cung ứng cho hoạt động kinh doanh phân phối hóa chất, hóa phẩm toàn cầu.

Với chính sách chuỗi cung ứng và tồn kho chuyên nghiệp, tối ưu, chúng tôi xử lý các quy trình vận chuyển, thủ tục hải quan, vận tải, kho bãi v.v, door-to-door với cam kết tối đa hóa giá trị đem lại cho khách hàng.

Từ kinh nghiệm vận hành logistics lâu năm với chuyên môn sâu rộng trên quy mô toàn cầu, chúng tôi mở rộng cung cấp dịch vụ logistics đến các khách hàng, đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần kết nối cơ hội thành công cho các doanh nghiệp.

Xem thêm các lĩnh vực khác

Phát triển Khu công nghiệp

Đầu tư khởi nghiệp
CMCN 4.0

Đầu tư khởi nghiệp
CMCN 4.0

Sản xuất Bao bì