Lĩnh vực hoạt động

Công nghiệp Giấy

Tập đoàn Stavian tham gia vào lĩnh vực Giấy từ năm 2013 với vai trò là nhà phân phối hàng đầu về các sản phẩm giấy, bột giấy, cho các khách hàng nội địa và xuất khẩu trong khu vực. Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác sâu rộng và chiến lược với nhiều đối tác hàng đầu thế giới trong ngành.

Mục tiêu của Tập đoàn Stavian là chiếm lĩnh vị trí số 1 trong ngành giấy & bột giấy tại Việt Nam vào năm 2025.

 

Các sản phẩm tiêu biểu:

Bột giấy Bột sợi ngắn, Bột sợi dài, Bột Hoá nhiệt cơ, Bột UKP
Các sản phẩm giấy Couche, Duplex, Ivory, Woodfee, Kraft, Newspaper, Chipboard, Coreboard, Testline
Các sản phẩm Tái chế OCC

Xem thêm các lĩnh vực khác

Công nghiệp
Hóa dầu & Hóa chất

Công nghiệp Vật liệu
công nghệ cao

Công nghiệp Tái chế
& Kinh tế tuần hoàn